• The Hurricane

  From TALIADON@21:3/138 to All on Fri Jan 7 20:24:22 2022
  Time for a little Bob Dylan.

  .',;:clllc:;,'.
  .,;:::cllllllccccc:,'.
  .':c::::clllllllccccccc:'.
  .:c:::cccllllllllcc::ccc:'.
  .,::::ccccclllllllccccc:::,.
  .,::::ccccllllllllccccc:::;.
  .';::::::ccccccccccc:::c::::'
  .....'''....''...'',,,;;;;;,,''''',,,,'...........
  .'',,,,,,,,,,'.....',;:lodddoc;,'......'''''''''''...
  .',,,,,,,,,,;,. ...',;:coxkkkdlc:;,'.. .',,,,,,,,,,,..
  .,;,,,,,,,,;;,. ....',;ldxkkkdl;,,'.... .,;,,,,,,;;;,..
  ',;,,,,,,,;;;'....',,,,;cooc;,,;,'......',;;;,,,,,,,,'.
  ',;;;,,,,,,;,...',;;c:,,:c;;::;:;'....',,,,,,,,,,,;,'
  ';;;;;;,;;,..';::loc',:;,;odolc;'...,,,,,,,,,;;;,'
  ,;;;;;;;,..';::cc;;:ccc;:ooc:;,'..,,,,;;;;;;,'
  ',,;;;,..,;;:c:::lddl::cccc:;'..',;;;;;,''
  ',;...''''...,;:,'.''',;,...,;;;,'
  .........,;:;,.....,'...',,
  ......,;cllc:,,'.....
  .,c,..,;;:ccccc:'...;' .',..
  ...;dOko;,;:llool:,'''lOo'.. .;c:...
  .',,;lk00KKxl;;;;,,,',:x00xol:;;::,...
  . ..';:lc::lk0KKXWWKkocc::lkKKKK0xlllllllcc:;,''......
  ,,,;;:lloooolcclkKXKKXWMMNX0O0NNXKKKXOolllllllolllllc::;;,,' ..',;::cclloooooooooollloxKNNXXNWNXXXKKNNXXXXN0dlllloooooooooolllllccc ';loddoooloooooooodooollodONNNNNWNKKNNKWWNXXXNKxollloooloooooooooooooo ======================================================================
  NUMBER CONTENDER FOR THE MIDDLE WEIGHT CROWN! ======================================================================

  o-----------o------------o-------------------------o
  TALIADON | 2:250/6 | 21:3/138 | TALIADON-BBS@MAIL.COM | o-----------o-----------o------------o-------------------------o
  | "Error is a great teacher, and humility its hardest lesson." | o--------------------------------------------------------------o

  --- Mystic BBS v1.12 A46 2020/08/26 (Windows/32)
  * Origin: TALIADON BBS (21:3/138)